Mühasibat uçotu və Maliyyə

Peşəkarlarımız Mühasibat uçotu və Maliyyə hesabatları xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində geniş təcrübə və dərin biliklərə malikdirlər. 

 • Şirkətin mühasibat uçotunun qurulması və sənədləşmə işlərinin həyata keçirilməsi;
 • Kassa aparatının sifarişi/online qeydiyyatı və obyekt kodunun əldə edilməsi üçün vergi orqanına müraciət edilməsi;
 • Müştərinin əməkdaşlıq etmək istədiyi bankda hesablarının açılması, biznes və əmək haqqı kartlarının sifariş edilməsi;
 • ERP proqram təminatının təşkili və ERP sistemində mühasibatlıq bazasının yaradılması;
 • Əsas vəsaitlərin qeydiyyatı və amortizasiyası;
 • Alınan və ya İdxal olunan mal-material ehtiyatının qeydiyyata alınması, maya dəyərinin hesablanması və inventarizasiyası;
 • Gömrük orqanı ilə əlaqələr – Broker xidmətlərinin təşkili, idxal üçün YGB qeydiyyatı, uçotu, müqavilələrə online kod alınması, YGB-nin bankda bağlanılması və idxal-ixrac zamanı gömrük ödənişlərin üzləşdirilməsi;
 • İşçi heyətinin əmək haqqı cədvəlinin hazırlanması və müvafiq olaraq məzuniyyət, xəstəlik vərəqələri, ezamiyyət və digər iş buraxmaların qeydiyyata alınması;
 • Alğı-Satqı zamanı Elektron qaimələrin hazırlanması, E-alış aktının yazılması, təchizatçılardan alınan hesab-fakturaların qəbulu və yoxlanılması;
 • Satış faktura reyestrinin qeydiyyatının aparılması;
 • Təchizatçılara və dövlət strukturlarına ödəmə tapşırıqlarının hazırlanması və ödəmə edilməsi;
 • Bank/Depozit/Vergi hesabatlarının üzləşdirilməsi;
 • Rəsmi maliyyə hesabatlarının hazırlanması və şirkət rəhbərliyinə təqdim edilməsi;
 • Hesabat dövrü üçün elektron vergi bəyənnamələrinin hazırlanması və müvafiq vergi strukturlarına təqdim edilməsi:
  • Statistika hesabatı
  • Sosial Müdafiə hesabatı
  • Məcburi dövlət sosial sığortası və işsizlikdən sığorta üzrə hesabatları
  • Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV)
  • Ödəmə mənbəyindən tutulan vergi
  • Sadələşmiş vergi
  • Əmlak vergisi
  • Mənfəət vergisi və s.